QlikView, Qlik Sense Dashboard, Veri Analizi Uygulaması Geliştirme

QlikView, Qlik Sense Dashboard, Veri Analizi Uygulaması Geliştirme


QlikView ve Qlik Sense’de dashboard / veri analizi uygulamaları geliştirilmektedir. asSET metodu ile  kullanıcının aktif olarak devrede olması sağlanmaktadır. Ekranlar tasarımında  grafik ve görselleştirme yanında, insan öğrenme becerileri, algılama psikolojisi gibi konular da dikkate alınmaktadır.

..