QlikView, Qlik Sense Projeleri Health Check

QlikView, Qlik Sense Projeleri Health Check


Qlik projelerinin denetlenmesi, Health Check çalışmalarını içerir. Uygulamaların incelenmesi, kullanıcılarla birlikte değerlendirilmesini içeren bu çalışmalar sonucunda projelerin hedeflerine uygun geliştirilip geliştirilmediği, Qlik’in etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı incelenir ve önerilerde bulunulur.

..