Bilgi Okuryazarlığı Geliştirme Çalışmaları

Bilgi Okuryazarlığı Geliştirme Çalışmaları


BI sürecinin en önemli kriterlerinden olan şirket ve bölümlerde bilgi okuryazarlığını geliştirmek için süreç / bilgi okuryazarlığı  ölçümleme,  bu çalışmalara ilişkin aksiyon planı hazırlama, tanıtım, workshop, toplantı gibi belli başlı etkinliklerle ilgili  çalışmaları yönlendirme ve bu çalışmalarda yer alma gerçekleştirilebilir.

..