Model 468

Model 468, organizasyonların BI projelerinde nerede olduğunu belirleyen, hedefe ulaşmak için hangi aksiyonların alınması gerektiği gösteren bir modeldir. Model 468 BI sürecininin olgunluğunu ölçtüğü gibi organizasyonun bilgi okuryazarlığının ölçümlenmesi için de kullanılabilmektedir. Modelde BI süreçleri bir genel altyapı üzerinde 8 ana aşamaya ayrılmaktadır. Her bir aşama altında belirlenmiş 44 kriter üzerinden ölçümlenme yapılır.