QlikView, Qlik Sense Eğitimleri

QlikView, Qlik Sense Eğitimleri


asSET Eğitimleri katılımcıların en kısa sürede öğrenmesi üzerine odaklanmaktadır.  Eğitimlerin çoğu iki eğitmenin katılımı ile verilmekte. Qlik Sense ve QlikView’ın özellikleri ve fonksiyonlarının öğrenilmesi yanında, konu ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, etkin kullanım şekilleri, belli ipuçları, geliştirme metodu ile ilgili bilgiler de katılımcılara aktarılmaktadır.

Qlik Sense Geliştirici / Developer Temel Eğitimi (1 gün)

Bu eğitimle kullanıcıların farklı veri kaynaklarına erişip  Qlik Script dilini kullanarak veri modelini oluşturabilmesi, bu modele ilişkin verileri yüklemesi ve bu modeli yönetebilmesi hedeflenmektedir.

Qlik Bilgi Modelleme Eğitimi (1 gün)

Qlik uygulama/dashboard’larının temelini oluşturan bilgi modellerinin tanımları, modelleme ile ilgili yapılan hatalar, karşılaşılan problemler kavramsal olarak anlatılıp, Link Model,Generic Key kavramları gösterilmekte, modelleme  çalışmaları  yapılacak  pratiklerle örneklendirilmektedir.  Bu eğitimin ön şartı katılımcıların Developer Temel Eğitimi almış olmalarıdır.

Qlik Sense Kullanıcı / End User Temel Eğitimi (2 gün)

Bu eğitimle kullanıcıların veri modeli tamamlanmış bir rapor üzerinde grafik, gösterge tablo ve harita gibi görselleri oluşturabilmesi, düzenlemesi ve bu görselleri analiz edebilmesi hedeflenmektedir.

İleri Fonksiyonlar & Formüller, Set Analysis (1 gün)

QIX Engine’in çalışma mantığı, formüllerin ve fonksiyonların genel tanıtımı, önemli fonksiyonlardan Aggregation fonksiyonları, Aggr, FirstSortedValue, Rank, InterRecord fonksiyonlarının anlatımı gibi konuları içermektedir. Ayrıca Qlik’de performans için dikkat edilmesi gereken noktalar açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu eğitim için End User Temel Eğitiminin alınmış olması gerekmektedir. Qlik’in en karışık ancak güçlü özelliklerinden Set Analizi konusu detaylı bir şekilde örneklerle anlatılmaktadır. Ayrıca şirketlerin  özel içerikli eğitimler verilebilmektedir.

Dashboard Tasarımı & Qlik Sense Eğitimi  (1 gün)

Dashboard tasarımı ile ilgili temel bilgi ve yöntemlerin  verildiği bir günlük bir eğitimdir. Eğitimin ilk bölümünde, üründen bağımsız temel bilgiler ve genel yaklaşımlar üzerinde durulmakta, ikinci bölümünde Qlik Sense ‘de karşılıkları belirtilmektedir. Bu eğitimde Qlik Sense temel eğitimi almış  dashboard geliştiricileri,  anahtar kullanıcılar ve bilgi analistleri hedeflenmektedir. Ayrıca orta kademe ve üst düzey yöneticilerinin de, dashboard kullanımlarından daha fazla fayda sağlanması amacı ile, ilgi alanına girebilecek bir eğitimdir.