QlikView, Qlik Sense Dashboard, Veri Analizi Uygulaması Geliştirme

QlikView, Qlik Sense Dashboard, Veri Analizi Uygulaması Geliştirme


QlikView ve Qlik Sense’de dashboard / veri analizi uygulamaları geliştirilmektedir. asSET metodu ile  kullanıcının aktif olarak devrede olması sağlanmaktadır. Ekranlar tasarımında  grafik ve görselleştirme yanında, insan öğrenme becerileri, algılama psikolojisi gibi konular da dikkate alınmaktadır.

extra yazı alanı, resim ve video konabilir.